Jump to content

17. 9. až 28. 9. 2018 akce „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“

Podrobnosti viz v Aktualitách

22. 6. až 25. 6. 2017 Valná hromada MVA v Mariboru

 

19. 4. 2017 v 15.00 hod Valná hromada Vltavana Čechy v klubovně Vltavana Davle

 

Plán činnosti Vltavana Čechy pro rok 20162017

1) Zúčastnit se Valné hromady MVA v Lenggries v červnu 2016.

2) Dokončit zápis spolku Vltavan Purkarec do Regionálního seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.

3) Podat žádost o zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

4) Zúčastnit se oslav 145. výročí trvání spolku Vltavan v Praze 11. června 2016.

5) Uskutečnit jednání s Povodím Vltavy, s. p., o možné spolupráci.

6) Zvážit možnost stavby voru při příležitosti 120 let trvání spolku Vltavan pro Davli a okolí v roce 2017.

7) Navázat spolupráci s Vyšší odbornou školou uměleckoprůmyslovou a střední uměleckoprůmyslovou školou v Praze 3 a se Střední odbornou školou stavební a zahradnickou v Praze 9.

8) Zpracovat vizi Vltavana Čechy a vltavanských spolků na funkční období 2017–2020.