Jump to content

Žádost o zápis vorařství na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO podána – zveřejněno 30. 3. 2021

29. března 2021 v 19:57 hodin byla podána žádost o zápis vorařství na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Nominace vorařství na zápis na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO – zveřejněno 29. 3. 2021

Milé sestry a bratři, přátelé.

Chtěl bych Vás informovat o naší nominaci vorařství na zápis na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Před několika dny jsme spolu s vorařskými asociacemi Německa, Polska, Rakouska, Lotyšska a Španělska dokončili vyplnění nominačního formuláře. Dokončili jsme rovněž výběr fotografií i zhotovení filmu, což jsou nezbytné přílohy formuláře.

Jako poslední krok před podáním nominační formulář podepsali ministři kultury všech šesti zúčastněných zemí.

Je tedy již nyní téměř jisté, že se nám podaří naši žádost o nominaci podat do termínu , který UNESCO stanovilo, tedy do 31. 3. 2021.

K podpisu našeho ministra kultury vydalo tiskovou zprávu Ministerstvo kultury. Zpráva je dostupná zde.

Příznivou odezvu měl podpis ve sdělovacích prostředcích. Česká televize odvysílala na toto témakrátkou informaci s mým telefonickým vstupem; dále téměř pětiminutový rozhovor se mnou v rámci Událostí, komentářů – je ke shlédnutí zde.

Dvě reportáže z Purkarce lze vidět zde a tady.

Radiožurnál se mnou odvysílal reportáž na téma nominace vorařství.

Zajímavý článek s bohatou fotogalerií si múžete přečíst na aktualne.cz.

Podáním žádosti bude završena usilovná vice než dvouletá práce celého týmu, který na nominaci pracoval.

Za naši stranu bych chtěl poděkovat všem, kdo se na nominaci podíleli, především však paní Mgr. Ditě Limové z Ministerstva kultury ČR, paní PhDr. Vlastě Ondrušové z Národního ústavu lidové kultury a našemu bratru J. Malému.

Teď už si jen přejme, aby naše společná nominace byla úspěšná.

Srdečně Vás všechny zdravím.

J. Camplík

20 let Vltavana Čechy – zveřejněno 5. 4. 2020

18. března letošního roku tomu bylo právě 20 let, kdy byl oficiálně založen náš spolek Vltavan Čechy.

Rád bych připomněl některé z nejvýznamnějších akcí, které se nám podařilo uskutečnit.

–  zápis jednotlivých vltavanských spolků na krajské Seznamy nemateriálních statků tradiční lidové kultury; vyvrcholením pak byl v prosinci 2017 zápis Tradice vorařství na řece Vltavě do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky s tím, že nositelem této tradice je Vltavan Čechy a tím i všechny čtyři vltavanské spolky

–  vydání knihy Historie voroplavby v Čechách

–  stavba voru a jeho plavba ze Štěchovic do Davle v roce 2017

–  stavba repliky šífu a stavba voru u příležitosti 100. výročí vzniku ČR a s tím spojená akce na náplavce v Praze

–  vydání pamětní medaile Vltavana Čechy a vltavanských spolků k 100. výročí založení ČR

–  účasti na valných hromadách MVA

–  ve spolupráci se postupně podařilo spolkům Vltavan Purkarec, Vltavan Davle a Vltavan Štěchovice získat pro své obce od MVA titul vorařská obec; Vltavan v Praze získá tento titul u příležitosti oslav 150. výročí svého založení

–  mé zvolení prezidentem MVA

–  navázaní spolupráce se školami na Jarově, Žižkově a ve Volyni

–  zhotovení modelu šífu pro vorařské muzeum v Davli

–  stavba ukázkového voru pro vorařské muzeum v Davli

–  navázání kontaktů s představiteli vlády a státními organizacemi: ministr kultury; ministr dopravy; ředitelka odboru regionální a národnostní kultury ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová a její tým; Povodí Vltavy – bratr a generální ředitel RNDr. Petr Kubala; Státní plavební správa – ředitelka Mgr. Klára Němcová; Pražská paroplavební společnost, a. s. – Richard Vojta, majitel; Ředitelství vodních cest ČR;, Národní ústav lidové kultury – Dr. Vlasta Ondrušová; poslankyně Ing. Věra Kovářová; senátor Ing. Tomáš Jirsa – a mohl bych jmenovat mnoho dalších

–  zviditelnění vltavanských spolků v mediích: český rozhlas, česká televize, regionální televize atd.

Pokud se jedná o minulé funkční období, rád bych zmínil:

–  konání výstav historických vorařských fotografií z ČR, Evropy i světa. Tyto výstavy se konaly v Národním zemědělském muzeu v Praze, ve všech vltavanských spolcích, v Parlamentu ČR, na ministerstvu kultury, ve škole ve Volyni, ve škole v Praze na Jarově a v muzeu Ohrada, Hluboká

–  zahájli jsme proces nominace vorařství na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO; o zápis usilujeme spolu s asociacemi z Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska a Španělska; na toto téma jsme již měli tři schůzky v Polsku, jednu u nás a v květnu budeme mít další schůzku v Německu

–  dali jsme natočit dva filmy o vorařství: jeden propagační pro MVA a další pro UNESCO

–  provozovali jsme plavby šífu v jižních Čechách, Štěchovicích, Davli a v Praze, které se setkaly s velkým zájmem; budeme v nich letos pokračovat

–  v srpnu jsme se zúčastnili Valné hromady MVA a mezinárodního setkání vorařů v Drautalu; byli jsme největší delegací na tomto setkání

–  vydali jsme prospekty k zmíněným výstavám i jízdám šífů

–  pokračovali jsme ve spolupráci se školami na Jarově a ve Volyni

–  pokračovali jsme v procesu zapsání řemesla vorařství do národního katalogu povolání

–  zajistili jsme výrobu pamětního odznaku k 30. výročí založení Mezinárodní vorařské asociace

–  zajistili jsme vytištění prospektů (v několika jazykových mutacích) k 30. výročí založení MVA

–  obdrželi jsme pamětní list ministerstva kultury k zápisu vorařství na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Myslím, že uvedený přehled je důkazem toho, že Vltavan Čechy udržuje tradice vorařství a šífařství v naší zemi a stará se o to, aby tyto tradice a znalosti těchto řemesel zůstaly zachovány i pro příští generace.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na úspěšné činnosti Vltavana Čechy podíleli, a požádat je o pomoc i spolupráci v činnosti Vltavana Čechy v dalších letech.

Ing. Jaroslav Camplík

president Vltavana Čechy

Výstava „Historie vorařství a šífařství na světových řekách ve fotografii“ – zveřejněno 2. 11. 2019

Vltavan Čechy vyjednal s Mezinárodní vorařskou asociací zapůjčení unikátního souboru fotografií o dopravě dřeva po evropských řekách a světových tocích a sestavil z nich putovní výstavu „Historie vorařství a šífařství na světových řekách ve fotografii“. Fotografie pocházejí z Číny, Japonska, Vietnamu, USA, Francie, Slovenska a dalších zemí světa. Výstava je dále doplněna našimi historickými fotografiemi. K výstavě bylo vytištěno 4.000 prospektů.

Výstava byla k vidění v Multifunkčním centru ve Štěchovicích, putovala do Davle, Purkarce, na zámek Ohrada u Hluboké n. Vlt., do Volyně. Ve významných institucích byla uváděna slavnostními vernisážemi. My jsme se v červenci zúčastnili v krojích vernisáže výstavy v Národním zemědělském muzeu muzeu v Praze (obr. 1, 2), kde jsme si po slavnostním zahájení mohli prohlédnout expozice rybářství, lesnictví a ze střešní zahrady se včelími úly jsme se pokochali širokým rozhledem. V září jsme absolvovali další vernisáž ve dvoraně Parlamentu ČR na Malostranském náměstí (obr. 3, 4), která se konala pod záštitou poslankyně pí. Kovářové. Paní poslankyně nás před vernisáží osobně provedla všemi budovami Parlamentu, včetně zasedací síně, kde jsme si v jejich nepohodlných lavicích zahráli na poslance (obr. 5). Výstava bude také na Ministerstvu kultury.

Provoz šífu v roce 2019 – zveřejněno 2. 11. 2019

Začátkem letošního roku byl náš šíf Vltavan zapůjčen filmařům, kteří u nás natáčeli další díly filmu Marie Terezie II. V jednom z dílů si zahrál i náš šenák (obr. 1). Tím ale jeho působení nekončí. V letošním roce si ho půjčují mezi sebou vltavanské spolky a provozují s ním plavby po Vltavě pro širokou veřejnost i členy spolků. Šíf se plavil v Purkarci (obr. 2), Českých Budějovicích, na Hluboké, ve Štěchovicích (obr. 3, 4), v Davli (obr. 5, 6) a v Praze.

Na šífu je povolena přeprava nejvýše 12 dospělých osob. O plavby šenákem byl veliký zájem, proto v nich budeme pokračovat i v příštím roce.

O akci „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“ – zveřejněno 2. 11. 2019

U příležitosti 100. výročí založení Československé republiky se všechny vltavanské spolky sdružené ve Vltavanu Čechy rozhodly postavit repliku vltavského šífu, zvaného šenák, kterým se dopravovali lidé po Vltavě. Dnes již málokdo ví, co to byl šíf, a tak jsme chtěli v duchu našich tradic seznámit veřejnost s tímto fenoménem. Repliku šífu zhotovila firma Kolumbus 92 z Lipníku nad Bečvou podle původních plánů loděnice Jana Šíleného z Týna nad Vltavou. Replika vltavského šífu byla vyrobena v třetinovém rozměru, a to téměř 20 metrů délky a 3,8 metrů šířky. Za suchého stavu váží šíf 5 tun, po nasáknutí dřeva vodou až 8 tun. Plány pro potřebu stavby pro nás upravil a zpracoval student Střední odborné školy ve Volyni Jakub Schuster.

Poprvé byl šíf představen veřejnosti na naší akci „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“, která probíhala od 17. do 27. září 2018 v Praze na Rašínově nábřeží za železničním mostem. V rámci akce bratři z Purkarce předváděli stavbu třítabulového voru o velikosti tabule 5 × 4 m. Ukotvený šíf byl přístupný veřejnosti k prohlídce a denně byli přítomni krojovaní Vltavané ze všech spolků, aby podávali informace návštěvníkům. Na náplavce byla instalovaná výstava historických fotografií a dokumentů. Na ní se návštěvníci mohli poučit, že nákladní šífy přepravovaly stavební materiál, ale i potraviny a hospodářská zvířata. Osobní šífy – šenáky – sloužily také k dopravě výletníků Svatojanskými proudy, což byla oblíbená zábava Pražáků. Prázdné šífy, uvázané na laně, pak zpátky proti proudu táhli koně až do místa opětovné nakládky. Cesty pro koně kolem řeky se nazývaly potahové stezky.

Po dobu trvání akce se uskutečnily dvě slavnostní události. Ve čtvrtek 20. září 2018 v 15 hod. kardinál Dominik Duka požehnal šífu Vltavan a vysvětil sošku sv. Vojtěcha, patrona plavců a lodníků, umístěnou na přídi šífu. V pondělí 24. září 2018 v 17 hod. byl proveden křest šífu; na akci zavítal ministr dopravy Dan Ťok, pod jehož záštitou se celá akce konala. Při obou slavnostních událostech byli přítomni Vltavané ze všech spolků s prapory.

Program akce „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“ – zveřejněno 9. 9. 2018

VodniDopravaNaVltavePredStoLety.pdf (575kb)

Informace o akci „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“ – zveřejněno 3. 7. 2018, aktualizováno 24. 7. 2018

Sestry a bratři, jak už asi víte, chystáme na září letošního roku výše uvedenou akci, která bude probíhat od 17. 9. do 28. 9. na náplavce na Rašínově nábřeží na Výtoni. V těchto místech bude u navigace přistavěn ponton o rozměrech 20 × 8 m, na kterém bude akce probíhat.

Akci zahájíme 17. 9., kdy začneme loupat kůru z kmenů pro vor. Tato práce by měla trvat cca 3 dny. Všechny práce budeme realizovat na přistaveném pontonu, kde budou bratři z Purkarce stavět tři tabule voru. Vor bude menší, tabule o rozměru cca 5 × 4 m.

Současně bude 17. 9. přistaven k molu šíf, který tam bude vystaven po celou dobu akce a bude přístupný veřejnosti. S Pražskou paroplavební společností jednáme o možnosti, že by šíf mohl některé dny i brát návštěvníky na krátkou projížďku po Vltavě.

V průběhu akce budou ještě některé dny probíhat mimořádné akce, jako je oficiální zahájení za účasti ministra dopravy, který převzal nad akcí záštitu, křest šífu atd.

Stavba šífu, kterou provádí fa Kolumbus, již začala, jak můžete vidět na přiložených fotografiích. Celá akce je realizována za podpory ministerstva dopravy, ministerstva kultury, magistrátu hl. m. Prahy, Pražské paroplavební společnosti, Povodí Vltavy a Lesů ČR.

Jsme přesvědčeni o tom, že celá akce bude významnou propagací všech vltavanských spolků a umožní veřejnosti po mnoha letech opět vidět a poznat, co je to šíf, a seznámit se s historií vorařství a šífařství.

K realizaci této akce budeme potřebovat pomoc všech spolků, především v den zahájení 17. 9. a také v den likvidace 28. 9. Dále budeme potřebovat Vaši pomoc při zajišťování informačního servisu, který chceme návštěvníkům poskytovat tím, že na místě budou po dobu konání akce každý den minimálně dva vltavané v krojích, kteří budou poskytovat informace o historii vorařství a šífařství a také o historii a činnosti vltavanských spolků. Informační materiál připravíme. Informační servis by měl fungovat denně od 10.00 do 18.00 hod.

Na mimořádné akce, jako je oficiální zahájení, křest atd., budou kromě našich partnerů a hostů samozřejmě pozváni též členové všech našich spolků. Jakmile budeme znát detailní program, budeme Vás informovat.

Jaroslav Camplik

Co nového ve Vltavanu Čechy – zveřejněno 5. 4. 2017

- získali jsme dotaci od Ministerstva kultury ČR ve výši 79 000,- korun

- uzavřeli jsme smlovu se státním podnikem Povodí Vltavy na jejich propagaci, která nám dává možnost vydělat si 40 000,- korun

   Výše uvedené dvě částky nám dávají dostatek finančních prostředků na úhradu plánů na šífy i vory a také na model šífu. 

- na Ministerstvo kultury ČR jsme podali žádost na zapsání vltavanských spolků na Národní seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR

- za pomoci paní poslankyně ing. Kovářové se nám podařilo získat dřevo na stavbu voru u příležitosti 120. výročí Vltavana Davle

- valná hromada Vltavana Čechy se bude konat dne 19. 4. v 15.00 hod. v klubovně Vltavana Davle v Davli

Co nového v Mezinárodní vorařské asociaci – zveřejněno 5. 4. 2017

- MVA má nový web: http://raftsmen.org/ – podívejte se.

- představenstvo MVA začalo pracovat na nových stanovách.

- představenstvo MVA připravuje přísnější pravidla pro účast na valné hromadě: kdo nebude mít zaplacené příspěvky, nebude se moci valné hromady zúčastnit a nebude mocí mít své zástupce v představenstvu MVA.

- MVA pokročila v přípravě knihy o evropských řekách, kniha by mohla jít do tisku v červenci 2017. Jednotlivé asociace budou mít autorská práva, aby pak mohly knihu vydávat ve svých zemích v překladu do mateřského jazyka tiskem nebo elektronicky.

- letošní valná hromada se koná v Mariboru od 22. 6. do 25. 6. Podrobnosti se dozvíte ve svých spolcích.

Co nového v Mezinárodní vorařské asociaci – zveřejněno 8. 8. 2016

Pan prezident Miquel Gordó a jeho tým začali konečně pracovat.

Obdrželi jsme stanovy MVA v angličtině, které nyní prostudujeme a dáme k nim připomínky.

Pan prezident MVA jednal s katalánskou vládou o možnosti vydání knihy o evropských řekách a získal příslib finančního příspěvku na tuto knihu.

Dále pan prezident přijal návrh plánu činnosti MVA do příští valné hromady v Mariboru, vypracovaný panem Camplíkem, a rozeslal jej všem členům představenstva k připomínkám. Po vypořádání připomínek členů představenstvu bude pak tento plán zaslán všem asociacím k  posouzení.

Pokud jde o podání žádosti UNESCu o zařazení vorařství do seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva, vypracoval jsem dotazník k rozeslání všem asociacím. Po obdržení vyplněných dotazníků rozhodne představenstvo MVA o dalším postupu v této záležitosti.

Členové představenstva se dohodli o potřebě vytvořit nové webové stánky MVA. Připravuje se návrh nového webu a rozpočet nákladů.

Pan Kuhn, pokladník MVA, připravuje rozpočet MVA do příští valné hromady a také seznam neplatičů příspěvků.

Představenstvo MVA vede po e-mailu diskusi o nutnosti zajištění simultánního tlumočení na valných hromadách a zasedáních představenstva.

V říjnu by se mělo uskutečnit jednání představenstva, kde by výše uvedené zaležitosti měly být projednány a přijata konkrétní rozhodnutí.

30. 6. 2016 se konala schůze výboru Vltavana Čechy

Dne 30. 6. 2016 se konala schůze výboru Vltavana Čechy v Purkarci, kde jsme byli srdečně přijati i pohoštěni.  Výbor Vltavana Čechy na své schůzi projednal následující záležitosti:

- Informace o aktuální činnosti Mezinárodní vorařské asociace.

- Možnosti přeshraniční spolupráce Vltavana Purkarec a rakouského partnera v rámci projektu, který byl Vltavanu Purkarec nabídnut společností inRegio.

- Pan Kostelecký, spoluautor knihy Stavba dřevěných nákladních lodí v loděnici Jan Šílený v Týně nad Vltavou, nás informoval o možné spolupráci při zajištění projektové dokumentace pro stavbu šífu. Dohodli jsme se na společné návštěvě Vyšší odborné školy ve Volyni, kde budeme jednat o možnosti zhotovení této dokumentace.

- Projednali jsme konání semináře pořádaného JUDr. Josefem Veselým na téma Nový občanský zákoník a jeho dopady na činnost vltavanských spolků. Seminář pro všechny vltavanské spolky se bude konat dne 22. 9. 2016 ve 14 hod. v klubovně Vltavana Štěchovice.

- Projednali jsme nabídku polských vorařů na plavbu na vorech po řece Odře v roce 2017. O možnostech budou informováni členové všech spolků.

Zapis_z_30_06_2016.doc (41kb)

Valná hromada Mezinárodní vorařské asociace (MVA) 18. 6. 2016 v Lenggries (Německo)

Hlavním bodem byly volby výboru – představenstva MVA.

Ve funkci presidenta byl potvrzen pan Miguel Gordó (Španělsko). Prvním vicepresidentem byl zvolen pan Martin Spreng (Německo), druhým vicepresidentem pan Jaroslav Camplík (Česko). Pokladníkem byl zvolen pan Johan Kuhn (Rakousko). Dále pak byli zvoleni další členové výboru z různých zemí.

Úplné složení nového výboru MVA zveřejníme, jakmile obdržíme zápis z jednání Valné hromady.

Program_VH_MVA_Lenggries.pdf (192kb)

Valná hromada Vltavana Čechy 7. 4. 2016

Dokumenty z valné hromady Vltavana Čechy zde ke stažení.

Zapis_VH_2016.pdf (146kb)

Usneseni_VH_2016.pdf (141kb)

Zprava_o_cinnosti_2015.pdf (73kb)

Plan_cinnosti_2016.pdf (124kb)

20 let Vltavana Čechy

18. března letošního roku tomu bylo právě 20 let, kdy byl oficiálně založen náš spolek Vltavan Čechy.

Rád bych připomněl některé z nejvýznamnějších akcí, které se nám podařilo uskutečnit.

 • zápis jednotlivých vltavanských spolků na krajské Seznamy nemateriálních statků tradiční lidové kultury; vyvrcholením pak byl v prosinci 2017 zápis Tradice vorařství na řece Vltavě do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky s tím, že nositelem této tradice je Vltavan Čechy a tím i všechny čtyři vltavanské spolky

   vydání knihy „Historie voroplavby v Čechách“

 • stavba voru a jeho plavba ze Štěchovic do Davle v roce 2017

 • stavba repliky šífu a stavba voru u příležitosti 100. výročí vzniku ČR a s tím spojená akce na náplavce v Praze

 • vydání pamětní medaile Vltavana Čechy a vltavanských spolků k 100. výročí založení ČR

 • účasti na valných hromadách MVA

 • ve spolupráci se postupně podařilo spolkům Vltavan Purkarec, Vltavan Davle a Vltavan Štěchovice získat pro své obce od MVA titul „vorařská obec“; Vltavan v Praze získá tento titul u příležitosti oslav 150. výročí svého založení

 • mé zvolení prezidentem MVA

 • navázaní spolupráce se školami na Jarově, Žižkově a ve Volyni

 • zhotovení modelu šífu pro vorařské muzeum v Davli

 • stavba ukázkového voru pro vorařské muzeum v Davli

 • navázání kontaktů s představiteli vlády a státními organizacemi: ministr kultury; ministr dopravy; ředitelka odboru regionální a národnostní kultury ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová a její tým; Povodí Vltavy – bratr a generální ředitel RNDr. Petr Kubala; Státní plavební správa – ředitelka Mgr. Klára Němcová; Pražská paroplavební společnost, a. s. – Richard Vojta, majitel; Ředitelství vodních cest ČR;, Národní ústav lidové kultury – Dr. Vlasta Ondrušová; poslankyně Ing. Věra Kovářová; senátor Ing. Tomáš Jirsa – a mohl bych jmenovat mnoho dalších

 • zviditelnění vltavanských spolků v mediích: český rozhlas, česká televize, regionální televize atd.

  Pokud se jedná o minulé funkční období, rád bych zmínil:

 • konání výstav historických vorařských fotografií z ČR, Evropy i světa. Tyto výstavy se konaly v Národním zemědělském muzeu v Praze, ve všech vltavanských spolcích, v Parlamentu ČR, na ministerstvu kultury, ve škole ve Volyni, ve škole v Praze na Jarově a v muzeu Ohrada, Hluboká

 • zahájili jsme proces nominace vorařství na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO; o zápis usilujeme spolu s asociacemi z Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska a Španělska; na toto téma jsme již měli tři schůzky v Polsku, jednu u nás a v květnu budeme mít další schůzku v Německu
 • nechali jsme natočit dva filmy o vorařství: jeden propagační pro MVA a další pro UNESCO

 • provozovali jsme plavby šífu v jižních Čechách, Štěchovicích, Davli a v Praze, které se setkaly s velkým zájmem; budeme v nich letos pokračovat

 • v srpnu jsme se zúčastnili Valné hromady MVA a mezinárodního setkání vorařů v Drautalu; byli jsme největší delegací na tomto setkání

 • vydali jsme prospekty k zmíněným výstavám i jízdám šífů

 • pokračovali jsme ve spolupráci se školami na Jarově a ve Volyni

 • pokračovali jsme v procesu zapsání řemesla vorařství do národního katalogu povolání

 • zajistili jsme výrobu pamětního odznaku k 30. výročí založení Mezinárodní vorařské asociace

 • zajistili jsme vytištění prospektů (v několika jazykových mutacích) k 30. výročí založení MVA

 • obdrželi jsme pamětní list ministerstva kultury k zápisu vorařství na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

  Myslím, že uvedený přehled je důkazem toho, že Vltavan Čechy udržuje tradice vorařství a šífařství v naší zemi a stará se o to, aby tyto tradice a znalosti těchto řemesel zůstaly zachovány i pro příští generace.

  Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na úspěšné činnosti Vltavana Čechy podíleli, a požádat je o pomoc i spolupráci v činnosti Vltavana Čechy v dalších letech.

  Ing. Jaroslav Camplík

  president Vltavana Čechy