Jump to content

Ukázkové plavby repliky šífu

18. 7. – 10. 8. 2020   Štěchovice

11. – 31. 8. 2020       Praha

1. – 30. 9. 2020         Davle

15. – 18. 8. 2019 Valná hromada MVA v Rakousku – Korutany, Ober Drautal

Výstava Historie vorařství a šífařství na světových řekách ve fotografii

24. 5. – 26. 5. 2019        Davle, hotel Pivovar

4. 6. – 13. 6. 2019          Štěchovice, Multifunkční centrum

8. 7. – 1. 9. 2019            Praha, Národní zemědělské muzeum

3. – 11. 9. 2019              Praha, dvorana Poslanecké sněmovny

14. 9. 2019                     Hluboká nad Vltavou, zámek Ohrada

28. 10. 2019                   Praha, Ministerstvo kultury ČR

29. 10. 2019                   Volyně, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Plán činnosti Vltavana Čechy pro rok 2018–2019

  1.   Zúčastnit se valné hromady MVA v Drautalu v srpnu 2019.

  2.   Zajistit vydání knihy (pracovní název „Šífy“) ve III. čtvrtletí.

  3.   Zajistit ve spolupráci se všemi vltavanskými spolky propagaci Lesů ČR a Povodí Vltavy dle uzavřených smluv.

  4.   Pokračovat ve spolupráci se školami ve Volyni a v Praze na Žižkově a na Jarově.

  5.   Pokračovat ve spolupráci s voraři z Německa, Rakouska, Lotyšska a Maďarska v přípravě žádosti o zapsání vorařství na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

  6.   Dokončit zařazení vorařství do národního kvalifikačního katalogu.

  7.   Zorganizovat výstavy historických fotografií vorařství a šífařství na osmi různých místech v ČR.

  8.   Dokončit kompletaci repliky šífu osazením motoru a příslušenství a zajistit povolení jeho provozu od Státní plavební správy.

  9.   Zajistit v průběhu roku 2019 prezentační jízdy šífu v Jihočeském kraji, Praze, Davli a Štěchovicích.

10.  Zajistit plné využití všech finančních prostředků získaných v roce 2019 z dotačních programů a jejich řádné vyúčtování.

11.  Pokračovat v přípravě výstavy, která se bude konat v roce 2021 v Národopisném muzeu Národního muzea v Kinského zahradě.

17. 9. až 28. 9. 2018 akce „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“

Podrobnosti viz v Aktualitách

5. 9. 2018 v 17.00 hod. Beseda s archivářem Strahovského kláštera na téma Altmanovo panorama Vltavy.

Beseda se koná ve středu 5. 9. v 17.00 hod. v sále Pivovaru v Davli.

30. 8. až 3. 9. 2018 Valná hromada MVA v Codissagu, Itálie

Plán činnosti Vltavana Čechy pro rok 2017–2018

 • Zúčastnit se valné hromady MVA v Codissagu v srpnu/září 2018

 • Zúčastnit se oslav 120. výročí založení spolku Vltavana Štěchovice v červnu 2018

 • Zajistit druhé vydání knihy „Historie voroplavby v Čechách“ v květnu 2018

 • V rámci oslav 100 let vzniku ČSR realizovat projekt „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“

 • Zajistit dotace na projekt „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“ od Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury, Ministerstva dopravy a dalších sponzorů a donátorů

 • Realizovat stavbu šífu a voru pro uvedenou akci ke 100. výročí vzniku ČSR

 • Pokračovat v činnosti vedoucí k založení vorařské školy

 • Zajistit ve spolupráci se všemi vltavanskými spolky propagaci Lesů ČR a Povodí Vltavy dle uzavřených smluv

 • Pokračovat ve spolupráci se školami ve Volyni a v Praze na Žižkově a Jarově.

 • Zúčastnit se udělení titulu vorařská obec městysu Štěchovice

 • Vypracovat ve spolupráci s voraři z Německa a Rakouska návrh na zápis vorařství na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

 • Uspořádat pro všechny vltavanské spolky besedu v knihovně Strahovského kláštera na téma Altmanovo panorama Vltavy

 • Dokončit zařazení vorařství do národního kvalifikačního katalogu

22. 6. až 25. 6. 2017 Valná hromada MVA v Mariboru

 

19. 4. 2017 v 15.00 hod Valná hromada Vltavana Čechy v klubovně Vltavana Davle

 

Plán činnosti Vltavana Čechy pro rok 20162017

1) Zúčastnit se Valné hromady MVA v Lenggries v červnu 2016.

2) Dokončit zápis spolku Vltavan Purkarec do Regionálního seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.

3) Podat žádost o zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

4) Zúčastnit se oslav 145. výročí trvání spolku Vltavan v Praze 11. června 2016.

5) Uskutečnit jednání s Povodím Vltavy, s. p., o možné spolupráci.

6) Zvážit možnost stavby voru při příležitosti 120 let trvání spolku Vltavan pro Davli a okolí v roce 2017.

7) Navázat spolupráci s Vyšší odbornou školou uměleckoprůmyslovou a střední uměleckoprůmyslovou školou v Praze 3 a se Střední odbornou školou stavební a zahradnickou v Praze 9.

8) Zpracovat vizi Vltavana Čechy a vltavanských spolků na funkční období 2017–2020.